Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2013

eklerka
1297 4f2f
Reposted frommadeleinee madeleinee viaelentarie elentarie

March 10 2013

eklerka
8661 1939 500
Reposted fromRowena Rowena viawizzzzzz wizzzzzz
eklerka
0232 488a
Reposted fromretaliate retaliate viawizzzzzz wizzzzzz
eklerka
Boję się wiecznej samotności. Nie dlatego, że ktoś nie będzie mnie chciał, tego się nie obawiam. Obawiam się tego, że nie będę w stanie pokochać kogoś na tyle mocno, by związać się z nim tak na zawsze, do końca swoich dni.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viawizzzzzz wizzzzzz
eklerka
0082 ff43
Reposted fromfincatamana fincatamana viawizzzzzz wizzzzzz
eklerka
Wyobrażałam sobie, że musiał być świetny w łóżku, drapieżny niczym zwierzę, biorący, co chciał, w sposób, który sprawiał, że kobieta szalała, pragnąc dać mu jeszcze więcej.
— Dotyk Crossa
Reposted fromMerlinka Merlinka viawizzzzzz wizzzzzz
eklerka
Uczucia nie zawsze przychodzą wtedy, kiedy jesteśmy na nie gotowi.
— Nora Roberts - Poszukiwania
Reposted fromkonwalia konwalia viawizzzzzz wizzzzzz
eklerka
9025 06d3
Reposted frommaggiee maggiee viawizzzzzz wizzzzzz
eklerka
Reposted fromahora ahora viawizzzzzz wizzzzzz
eklerka
8975 c205
Reposted fromsoupdujour soupdujour viawizzzzzz wizzzzzz
eklerka
4830 046a
Reposted fromfoina foina viawizzzzzz wizzzzzz
eklerka
Reposted fromyukiru yukiru viawizzzzzz wizzzzzz
eklerka
2462 8b4a
Reposted fromsoupdujour soupdujour viawizzzzzz wizzzzzz

January 31 2013

eklerka
0412 2ad7 500
Reposted frommev mev viaskrzacik skrzacik
eklerka
9919 c4be
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaduuuli duuuli
eklerka
eklerka
Reposted fromd3vil d3vil viaskrzacik skrzacik
eklerka
3692 1333
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaskrzacik skrzacik
eklerka

January 05 2013

eklerka
Reposted fromahora ahora viawizzzzzz wizzzzzz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl